• Man - fre: 9:00 - 20:00
  • Oslo, Tlf. +47 400 00 333

Periodontale Sykdommer

Tannkjøttssykdommer kan deles i to hovedgrupper :gingivitt og periodontitt

Gingivitt er en betennelse overfladisk i tannkjøttet ,mens periodontitt er en betennelse i tannfestet og som ubehandlet kan gi tannløsning

Hva er gingivitt?

Gingivitt er en betennelse i tannkjøttet (gingiva).

Tegn på gingivitt

Et friskt tannkjøtt har lys rød farge og ligger stramt inntil tennene . Et betent tannkjøtt får en mørkere rødfarge, det blir hovent og kan føles ømt ved berøring. Videre vil man kunne oppleve at tannkjøttet blør ved rengjøring og at det ligger mindre stramt inntil tennene.

Hvordan oppstår gingivitt?

Mangelfullt renhold kan over tid føre til utvikling av gingivitt. Dette skyldes bakterier og mykt belegg (plakk) som blir liggende på tannen i kontakt med tannkjøttet (fig. II). Om man har mye tannstein, vil også dette kunne medvirke til utvikling av gingivitt. Gingivitt oppstår lettest mellom tennene og ellers der det er vanskelig å holde rent.

Hvordan kan man forhindre gingivitt?

Gingivitt er en reversibel tilstand og grundig renhold kan gjøre tannkjøttet friskt igjen:

  • Børst tennene grundig med tannkrem morgen og kveld. Det er særlig viktig å fjerne belegget som ligger nærmest tannkjøttet. En slitt tannbørste er lite effektiv. Bytt derfor børsten når busten begynner å sprike.
  • Mye plakk og bakterier samler seg mellom tennene. Rengjør derfor mellom tennene minst en gang per dag. Dersom tennene står tett, vil tanntråd være et effektivt hjelpemiddel. For å komme til mellom jekslene, kan det med fordel brukes en tanntrådholder. Ved større mellomrom mellom tennene, vil mellomromsbørster egne seg best. Disse kommer i ulike størrelser og brukes på tilsvarende måte som tannstikker. I mange tillfeller kan tannstikkeren være det beste alternativet til tanntråd hos voksne
  • Rutinemessig tannrengjøring hos tannlege eller tannpleier er også nødvendig for å sikre friske forhold i tannkjøttet. Hvor ofte dette bør gjøres er individuelt og avhenger av hvor fort plakk og tannstein dannes.

Hva er periodontitt?

Periodontitt er en betennelsessykdom på grunn av et samspill mellom flere typer forskjellige bakterier som finnes i munnhulen.Den rammer tannfestet slik at dette brytes ned.Immunforsvaret har en betydning i sykdomsutviklingen. Betennelsen kan skyldes dårlig munnhygiene og gjør at kjevebenet rundt tennene brytes ned. Om tilstanden ikke behandles, kan det føre til at tenner løsner og må fjernes. Forekomst,alvorlighetsgrad og vellykkethet av behandling påvirkes av munnhygiene,røyking,medikamentbruk og sykdommer /tilstander. Nytt er også betydningen av vitamin D i utviklingen av tannkjøttssykdom.

Vitamin D er viktig for beinbygningen.Lavt nivå øker beinnedbrytningen og vil dermed kunne bidra til festetap rundt tennene.Dette kalles Rakitt,og finnes fortsatt i enkelte utviklingsland.Naturlige kilder for vitamin D er fet fisk og sollys.Man kan ikke si at mangel på dette vitamin gir periodontitt,men kan være en av mange årsaksfaktorer og må tas hensyn til ved en tannkjøttsbehandling.

Tegn på periodontitt

Omlag 10 % av den voksne befolkning utvikler alvorlig periodontitt. Ved periodontitt er det få subjektive symptomer. Enkelte vil likevel kunne oppleve dårlig ånde og blødning fra tannkjøttet. Tannkjøttet vil også være noe ømt og hovent. Senere i sykdomsforløpet vil tenner kunne bli løsere, og eventuelt flytte på seg.

Utviklingen av periodontitt

Mangelfullt renhold kan gi en overfladisk betennelse i tannkjøttet (gingivitt). Tannkjøttet blir da hovent og får en mørkere rødfarge. Det vil også blø ved berøring og føles ømt. Dette skyldes bakterier og mykt belegg som blir liggende langs tannkronen.

Dersom belegget ikke fjernes, vil det over tid forkalkes og bli hardt. Det er dette vi kaller tannstein. Tannstein forsterker betennelsen som fører til at benet rundt tennene brytes ned. På denne måten vil tannstein og bakteriebelegg kunne strekke seg stadig lenger ned langs rotoverflaten. Beintapet kan over tid bli så omfattende at tenner løsner og eventuelt må fjernes.

Normalt går det mange år før en tann går tapt som følge av periodontitt. Av og til opplever man likevel hurtig nedbrytning av tannfestet. Dette skyldes spesielle bakterier og det kan i slike tilfeller ofte være nødvendig med antibiotika som en del av behandlingen.

Behandling av periodontitt

Tannlege eller tannpleier starter med en grundig undersøkelse der sykdommens alvorlighetsgrad kartlegges. Det lages deretter et individuelt tilpasset behandlingsopplegg.

God munnhygiene er en forutsetning for at behandlingen av periodontitt skal bli vellykket. Behandlingen vil derfor innledes med hygieneopplæring. Det blir da demonstrert korrekt børsteteknikk og gitt opplæring i bruk av hjelpemidler for renhold mellom tennene.

Neste behandlingstrinn består i å fjerne belegg og tannstein fra tennenes rotoverflate. Målet er å etterlate glatte rotoverflater slik at det blir lettere å holde tennene rene.

Behandlingen er tidkrevende og strekker seg vanligvis over flere tannlegebesøk. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med kirurgisk behandling for å få tilgang til rotoverflatene og kontroll over periodontitten.

Plakk og tannstein dannes hele tiden. Etter endt behandling vil det derfor være nødvendig med oppfølgende kontroller og vedlikeholdsrens av tennene for å holde periodontitten i sjakk. Munnhygienen må kontrolleres, og instruksjonen må gjerne repeteres.

Selv om periodontittbehandlingen utføres korrekt og etter beste evne, kan man ikke utelukke at tenner likevel går tapt på sikt.

Andre forhold ved periodontitt

  • Det er påvist at røyking fremskynder utviklingen av periodontitt og gir et dårligere behandlingsresultat. Det er derfor anbefalt å slutte å røyke.
  • Stress, nedsatt immunforsvar, enkelte sykdommer og medisinbruk kan gjøre at nedbrytningen av kjevebeinet skjer raskere. Arv er også en viktig faktor. Vær derfor ekstra oppmerksom dersom du vet at andre i familien har hatt problemer med tannkjøttet.
  • Etter folketrygdloven § 5-6 kan det gis stønad til systematisk behandling av periodontitt. Det kan også gis stønad til å erstatte tenner som er gått tapt som følge av periodontitt.

Begge typer betennelser krever tiltak som innebærer forandring av rutiner. Disse betennelsene kan ikke behandles uten at det blir utført en viss egeninnsats i form av gode daglige pusserutiner og kostholdsrutiner. Men det kreves også en innsats av din tannlege/tannpleier i form av informasjon, motivasjon og oppfølging med nødvendig behandling.
Gingivitt kan, dersom den får stå ubehandlet, utvikles til en periodontitt.

Immunforsvaret er en viktig faktor i utviklingen av en periodontitt. Man kjenner ikke alle detaljer, men faktorer som bidrar i sykdomsforløpet er arv, røyking, diabetes (sukkersyke) og stress.
Behandlingen dekker alt fra informasjon om hvordan du daglig skal vedlikeholde dine tenner til systematisk tannkjøttsbehandling som grundig rens (depurasjon) og i enkelte tilfeller kirurgi (operasjon).

Omfattende tannløsninger for alle dine tannlegebehov.

Send spørsmål